Selecteer een pagina

Het tweede culturele uitstapje van de museumgroep was weer een succes. Afgelopen woensdag 4 april hebben we van de prachtige kunstwerken van Maurits Escher (1898-1972) mogen genieten. De kunstwerken zijn tentoongesteld in het museum Escher in het Paleis in Den Haag. Het Paleis is een prachtig gebouw uit 1760 en in 1896 gekocht als winterverblijf  door de koningin Emma. Op het eind hebben we onder het genot van een kopje koffie nog nagepraat over het bezoek. Dank aan Ineke voor de vervoer regeling naar het museum Escher in het Paleis. Dank aan Sanija voor de organisatie. We hebben nu afgesproken om op woensdag 6 juni 2018 naar het Frans Hals museum te gaan in Haarlem. Informatie:https://www.franshalsmuseum.nl/ Iedereen is uiteraard weer welkom om mee te gaan.

I.v.m. het vervoer graag voor 20 mei je aanmelden bij Ineke of Sanija.