Selecteer een pagina

19 september kwamen 11 Boerenburgers samen.

Bestuurslid Rienjan van Damme gaf informatie over de ontwikkelingen op het gebied van de taskforce Boerenburg.

Hoofdpunten:

De jongeren die tijdens de noodverordening zijn veroordeeld hebben een zware straf gekregen. Niet alleen kregen ze een gebiedsverbod voor het Rederijkersplein maar ook voor het uitgaansgebied in Noordwijk aan zee. De straf is inmiddels afgelopen, maar wordt bij herhaling onmiddellijk weer opgelegd.

In de wijk komen BOA’s te werken. Bijzondere opsporings- ambtenaren die contact met de jongeren leggen en hen helpen wanneer ze tegen problemen aanlopen. Hiermee moet worden voorkomen dat terugval plaatsvindt of dat nieuwe jongeren ontsporen.

Er komt extra aandacht voor afvaldumpers bij de vuilcontainers. De bewoners wordt gevraagd bij het zien van een dumping te kijken of je misschien iets met een adres ziet. Dan graag een foto daarvan naar verbeter de buurt.(www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/noordwijk/) Op meldingen wordt dan direct gereageerd.

Er is weer een wijkschouw gehouden. De punten die vorige keer niet zijn aangepakt worden nu wel gedaan. Zo komt er een onderzoek naar het hardrijden op de Montesoristraat, waarna wordt gekeken of bv een matrixbord of verkeersheuvel geplaatst wordt. Ook wordt een opruimactie gehouden van verwaarloosde fietsen. Ze zullen worden gelabeld en na 6 weken verwijderd. Woningbouwhuurders hebben hier inmiddels een brief over gehad.

Er wordt een nieuwe bijeenkomst voor bewoners georganiseerd om iedereen te informeren.

Ineke vd Meulen legde de activiteitenplannen voor de komende tijd uit.

Er komt 27 oktober van 15.30 tot 20.30 uur een Haloweenmiddag/avond activiteit met knutselen, soep en spooktocht. Werner en Marion Boeie helpen bij de organisatie. We zoeken nog enkele figuranten (een spook en een zombie). voor de spooktocht tussen 19.00 en 20.30 uur. Graag opgeven bij Ineke 0622324182.

Er komt een kerststukjes middag. An van Leeuwen gaat hierbij helpen. Datum wordt nog vastgesteld begin december.

Er komt een Sinterklaasmiddag op 27 november op het Rederijkersplein. Met mogelijk onze voorzitter in de rol van Sinterklaas. An van Leeuwen helpt met de bijbehorende knutselmiddag.

Wilt u ook ergens mee helpen geef het door! 0622324182. Uitnodigingen voor de activiteiten worden weer verspreid op de bekende blauwe briefjes.

Verder werd er gesproken over een internationale eetactiviteit bij de supermarkt Dirk op 11 oktober. Het Nationaal Integratie Diner. Wil je mee-eten of meekoken. De Dirk betaald de boodschappen. Informatie bij Dirk

24 En 25 november wordt een festival voor verenigingen georganiseerd in de Schelft in Noordwijkerhout We gaan met een groepje daarheen. Afspraken hierover maken we op de volgende Boerenburgers komen samen bijeenkomst 17 oktober.

Sanija Hodzic gaf informatie over een geslaagd bezoek van de Hermitage in Amsterdam met de museugroep. 10 oktober is het volgende uitje. Dan wordt het Mauritshuis in Den Haag bezocht. We verzamelen weer om 10.00 uur op het Rederijkersplein Wil je mee. Geef je op bij Sanija. Telefoonnummer 0645289004.

Bezoek Biljartvereniging de Kuip.

Deze vereniging heeft ongeveer 171 leden. De locatie is op doordeweekse dagennoverdag open. Men heeft 4 verwarmde wedstrijdbiljarttafels. Als de vereniging je leukt lijkt kun je vrijblijvend komen kijken en proberen. Er staan 4 personen op de wachtlijst om lid te worden, maar daar kunnen er best nog bij.

Het lidmaatschap kost 130 euro per jaar. Men speelt recreatief of in competitieverband. Eerst in de bollenstreek, uit en thuis. De winnaars mogen spelen op provincieniveau. En vervolgens landelijk. Vorig jaar heeft de club de landelijke competitie gehaald.

Verdere informatie: C.A.de Vos

Gruenepad 32, 2203 EZ Noordwijk

Bonnikeplein 13, 2201 GK Noordwijk

071-3615633 cadevos@casema.nl

Uitleg Schietvereniging Blijf voor ‘t land.

Deze vereniging is al opgericht tijdens de 1e wereldoorlog. Er zijn alleen brave mensen lid, want leden hebben een bewijs vanbgoed gedrag nodig.

Er is een korte en een lange schietbaan. Men schiet met pistolen en geweren. Op donderdagavond wordt op de lange schietbaan met de boog geschoten. Ben je geinteresseerd kom dan langs op een schietavond, o.a. vrijdagavond.

Het lidmaatschap kost inclusief contributie van het landelijk orgaannongeveer 170 euro. Daarnaast koop je munitie. In de club verkrijgbaar voor 1 euro per kaart van 10 kogels. Een gewone speler gebruikt drie kaarten per avond. Wedstrijd spelers meer, maar diebkopen vaak eigen munitie.

Verder informatie: www.blijfvoortland.nl