Selecteer een pagina

In de Montesoristraat is een snelheidsmeter geplaatst. Deze is niet bedoeld om bekeuringen uit te schrijven, maar dient alleen voor het maken van een zogenaamde 0-meting. Men wil weten hoe hard er nu precies gereden wordt. Op basis van de resultaten zullen aanbevelingen worden gedaan aan de gemeente tot eventuele snelheidsbeperkende maatregelen. Zoals bijvoorbeeld een verkeersdrempel.

We wachten met belangstelling de resultaten af.