Selecteer een pagina

Beste leden en donateurs,

Woensdag 16 januari houden wij onze algemene leden vergadering (ALV). Graag nodigen wij u uit om deze korte vergadering bij te wonen. Daarnaast maken we gebruik van de gelegenheid om elkaar het beste wensen voor het komende jaar. Natuurlijk onder het genot van een lekker drankje.
Op de agenda van de ALV staan korte verslagen van voorzitter, penningmeester, secretaris en kascommissie. Wij ontvangen graag uw goedkeuring. Stemmen kan elk volwassen lid, waarvan de contributie is betaald. Als u afwezig bent kunt u per adres, 1 stem uitbrengen door iemand schriftelijk te machtigen voor u te stemmen.

Komt allen.