Selecteer een pagina

12 maart j.l. heeft onze secretaris Ineke van der Meulen ingesproken over de problematiek van de hangplek voor jongeren aan het Gruenepad en de wens van de Wijkvereniging welke niet meegenomen is in de totaaloplossing in Boerenburg. Hieronder de tekst van de secretaris.

Beste Leden van de Raad,
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om de mening van Wijkvereniging Boerenburg en daarmee ook die van een groot deel van de bewoners te verwoorden op het gebied van de containers op het Gruenepad.
Het niet op tijd gebruiken van onze rol in deze wijk, die notabene door de burgemeester ons was toegewezen, heeft ons inziens tot de huidige vertraging geleid.
Wij zijn van mening dat er allang een hangplek is, daar waar de jongens hangen, en dat het dus alleen maar een voordeel is als dat gereguleerd wordt. Wij zijn wel van mening dat de waarde van de huizen minder wordt en dat de angst van de bewoners met alleen een hangplek toeneemt. Dit is op te lossen door niet een alleen een hangplek te maken maar een complete buurthuiskamer.
Dit heeft een positievere uitstraling en door samenwerking tussen de wijkvereniging en de hangjeugd, die tenslotte ook bewoners zijn, is een grotere continuïteit en sociale controle gewaarborgd.

Wij zouden het ideaal vinden wanneer naast de geplande hangplek, minimaal een container die twee wc’s en een keukenblokje bevat komt, je kunt tenslotte geen ouden van dagen met een rollator op een dixie laten zitten. Daarnaast is een afsluitbare container nodig waar de wijkvereniging onder andere haar materialen kan opslaan, zoals bankjes die bij mooi weer buiten geplaatst kunnen worden. Op deze wijze heb je minimaal twee ruimten om indien nodig mannen en vrouwen gescheiden te kunnen ontvangen.
De ruimte is dan wel erg beperkt dus het zou helemaal mooi zijn als nog twee containers als buurthuiskamer geplaatst kunnen worden waar alle bewoners gebruik van zouden kunnen maken.
Om het een en ander te bespoedigen zou dit deel ook later kunnen worden bijgeplaatst.

Ons idee is dat het wijkcentrum door vrijwilligers van Wijkvereniging Boerenburg zal worden beheerd in samenwerking met de jeugdwerkers, die daar hun eigen plek hebben.

Met ons wijkhuis, kunnen wij een rol spelen in het bezig houden van de jeugd om die langzamerhand met het organiseren van activiteiten voor alle leeftijden mee te nemen naar zelfstandigheid die dan op een goede manier gebruikt kan worden in hun eigen jeugdhonk.
Op deze manier wordt niet het slechte gedrag van de jeugd benadrukt, maar worden de jongeren opgenomen in de sociale cultuur van de wijk. Wat alleen maar tot grotere verbinding kan leiden ook tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
Uiteindelijk wordt het een gezellige plek waar zowel de jeugd als de oudere bewoners terecht kunnen. Een plek voor Alle Bewoners.
Wijkvereniging Boerenburg www.boerenburg-noordwijk.nl info@boerenburg-noordwijk.nl
Secretaris Ineke vd Meulen