Selecteer een pagina

Sinterklaas komt!

Sinterklaas komt! Zondag 25 november 2018 Rederijkersplein 13.00 tot 15.00 uur knutselen Dit kunnen kinderen maken, of op hun hand krijgen: 15.30 uur Hij komt hij komt Kinderen mogen bij Sint op schoot (of naast hem).   Ouders kunnen hen opgeven bij de wijkvereniging,...

Klussen op het schoolplein

Wo 14 november. Inloop vanaf 8.30 uur. Ook in de middag! Schapendel zoekt vrijwilligers die komen helpen op het nieuwe schoolplein. Tribunes en bankjes maken, groen en boompjes planten. Koffie schenken. Alle hulp is welkom.   Info: 071 – 361 34 77 en infobord...

Boerenburgers komen samen # 10

Woensdagavond 21 november 2018, 20.00 tot 22.00 uur. Deur open 19.30 uur. Koffie 1 euro. Koekjes gratis. Schietvereniging “Blijf voor ’t Land” Johanna van Hoornstraat 8 Ook voor niet leden.   Leuke prijzen en een gezellige avond. 5 ronden 1 euro per ronde....

Kern met Pit

Wijkvereniging Boerenburg gaat zich opgeven voor Kern met Pit. Een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij om buurten hun dromen te helpen verwezenlijken middels een doe het zelf pakket. Onze droom: Een eigen buurthuis. Een ruimte waar we...

Snelheidsmeter Montesoristraat

In de Montesoristraat is een snelheidsmeter geplaatst. Deze is niet bedoeld om bekeuringen uit te schrijven, maar dient alleen voor het maken van een zogenaamde 0-meting. Men wil weten hoe hard er nu precies gereden wordt. Op basis van de resultaten zullen...

Handtekeningenactie

Wijkvereniging Boerenburg is een handtekeningen actie aan het houden voor “Ons Huis”, een buurthuis voor alle Boerenburgers. Tot 29 oktober kunt u de vrijwilligers met de lijsten aan de deur treffen. De lijsten zullen worden ingediend bij de Taskforce vergadering,...